به همه عشق بورز

به همه عشق بورز              به تعداد کمی اعتماد کن                           و به هیچ کس بدی نکن                                                                                          " شکسپیر"
/ 1 نظر / 32 بازدید
آذر 93
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
12 پست